Terapie

Trening przetwarzania słuchowego (IAS Johansen oraz Neuroflow)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego bywają diagnozowane przy różnych zaburzeniach
rozwojowych ( opóźniony rozwój mowy, zaburzenia uwagi, specyficzne trudności w nauce,
dysleksja)
Nasze uszy wyłapują dźwięki otoczenia i przekazują informacje do mózgu. To on przetwarza
i interpretuje dźwięki. Jego praca polega na
 lokalizowaniu źródła dźwięku
 różnicowaniu dźwięków (także dźwięków mowy)

 analizowaniu i rozpoznawaniu wzorców dźwiękowych
 analizie czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 rozumieniu mowy zniekształconej
 rozumieniu mowy w hałasie.

To wszystko składa się na przetwarzanie słuchowe. Jeśli którakolwiek z tych funkcji jest
zaburzona mówimy o APD (Auditory Processing Disorder), czyli centralnych zaburzeniach
słuchu. Wpływają one poważnie na trudności w uczeniu się. Trening słuchowy IAS Johansen
lub Neuroflow pomaga przezwyciężyć te trudności i może znacząco przyczynić się do
sukcesów szkolnych dziecka. Ma też pozytywny wpływ na dziecięce emocje.

Terapia miofunkcjonalna

Zaburzenia miofunkcjonalne to zaburzenia połykania. Język podczas połykania układa się
nieprawidłowo powodując deformacje szczęki. Siła języka zmniejsza efekty leczenia
ortodontycznego. Terapia miofunkcjonalna koncentruje się na takim wyćwiczeniu mięśni
warg i języka, by pacjent był w stanie utrzymywać prawidłową pozycję spoczynkową tych
narządów.

Elastyczny terapeutyczny taping

Metoda wspomagająca. Odpowiednio przyklejony plaster korzystnie wpływa na pracę mięśni
artykulacyjnych.

Terapia ręki

Sprawne ręce to sprawne i samodzielne funkcjonowanie. Ruch ręki to skomplikowany i
bardzo precyzyjny proces obejmujący planowanie, wykonanie i koordynowanie.
Sprawność ręki to także lepsza mowa. Wynika to z tego, że w strukturze mózgu pola ruchowe
ręki leżą bardzo blisko pól odpowiedzialnych za precyzyjne ruchy języka. Stymulując drobne
ruchy dłoni przyspiesza się rozwój mowy dziecka.