O mnie

Ewa Tomczak-Słomka

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą IAS Johansen i Neuroflow (czyli
zajmuję się terapią przetwarzania słuchowego), terapeutą ręki i terapeutą miofunkcjonalnym
(tzn. dbam o naukę prawidłowego połykania).
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy.
Prowadzę diagnozę i terapię osób z zaburzeniami rozwojowymi, wadami słuchu, trisomią 21,
porażeniem mózgowym, a także w spektrum autyzmu.
Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej ze specjalnością surdopedagogika (rewalidacja
głuchych i niedosłyszących) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz
Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam
także Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie.
W swojej pracy wspomagam procesy przetwarzania słuchowego, rozwój mowy, uwagi
słuchowej i koncentracji stosując metodę IAS Johansen (której jestem certyfikowanym
terapeutą) lub Neuroflow (której jestem providerem)
Jako terapeuta miofunkcjonalny wspomagam leczenie ortodontyczne. Uczę prawidłowego
połykania niezbędnego do zachowania prawidłowego zgryzu i do poprawnej wymowy..
Zajmuję się także terapią ręki oraz elastycznym terapeutycznym tapingiem logopedycznym.